TI Tytuł Sprzęt gimnastyczny
ND Nr dokumentu 081388-2015
PD Data publikacji 0000-00-00 00:00:00
TW Miejscowość Nacka
AU Nazwa instytucji
OL Język oryginału sv
HD Nagłówek 01302
CY Kraj Szwecja
AA Rodzaj instytucji 3: Τοπικές αρχές
DS Dokument wysłany 0000-00-00 00:00:00
NC Zamówienie 4: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
PR Procedura 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Dokument 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Legislacja 4: Ευρωπαϊκή Ένωση
TY Rodzaj
AC Kryteria udzielenia zamówienia
PC Kod CPV 37420000 - Artykuu0142y iu00a0sprzu0119t sportowy
RC Kod NUTS SE110
MA Main activities