TI Tytuł Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
ND Nr dokumentu 080191-2015
PD Data publikacji 0000-00-00 00:00:00
TW Miejscowość Haan
AU Nazwa instytucji
OL Język oryginału de
HD Nagłówek 01102
CY Kraj Niemcy
AA Rodzaj instytucji 3: Τοπικές αρχές
DS Dokument wysłany 0000-00-00 00:00:00
NC Zamówienie 1: Έργα
PR Procedura 4: Διαδικασία με διαπραγμάτευση
TD Dokument 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Legislacja 4: Ευρωπαϊκή Ένωση
TY Rodzaj
AC Kryteria udzielenia zamówienia
PC Kod CPV 45214220 - Roboty instalacyjne wu00a0budynkach
RC Kod NUTS DEA1C
MA Main activities S: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες