TI Tytuł Pojazdy ciężarowe z drabiną obrotową
ND Nr dokumentu 080760-2015
PD Data publikacji 0000-00-00 00:00:00
TW Miejscowość Hanower
AU Nazwa instytucji
OL Język oryginału de
HD Nagłówek 01202
CY Kraj Niemcy
AA Rodzaj instytucji 6: Φορέας δημοσίου δικαίου
DS Dokument wysłany 0000-00-00 00:00:00
NC Zamówienie 2: Σύμβαση προμηθειών
PR Procedura 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Dokument 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Legislacja 4: Ευρωπαϊκή Ένωση
TY Rodzaj
AC Kryteria udzielenia zamówienia
PC Kod CPV 34144211 - Pojazdy silnikowe
RC Kod NUTS
MA Main activities