TI Tytuł Usługi architektoniczne i podobne
ND Nr dokumentu 082571-2015
PD Data publikacji 0000-00-00 00:00:00
TW Miejscowość Genewa
AU Nazwa instytucji
OL Język oryginału fr
HD Nagłówek 04302
CY Kraj Szwajcaria
AA Rodzaj instytucji 3: Τοπικές αρχές
DS Dokument wysłany 0000-00-00 00:00:00
NC Zamówienie 4: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
PR Procedura 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Dokument 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Legislacja 7: GPA
TY Rodzaj
AC Kryteria udzielenia zamówienia
PC Kod CPV 71200000 - Usu0142ugi architektoniczne iu00a0podobne
71300000 - Usu0142ugi inu017cynieryjne
RC Kod NUTS
MA Main activities