TI Tytuł Usługi związane z odpadami
ND Nr dokumentu 082574-2015
PD Data publikacji 0000-00-00 00:00:00
TW Miejscowość Onex
AU Nazwa instytucji
OL Język oryginału fr
HD Nagłówek 04302
CY Kraj Szwajcaria
AA Rodzaj instytucji 3: Τοπικές αρχές
DS Dokument wysłany 0000-00-00 00:00:00
NC Zamówienie 4: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
PR Procedura 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Dokument 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Legislacja 7: GPA
TY Rodzaj
AC Kryteria udzielenia zamówienia
PC Kod CPV 90500000 - Gospodarka odpadami i recykling (z odpadu00f3w niebezpiecznych)
RC Kod NUTS
MA Main activities