TI Tytuł System telekomunikacyjny
ND Nr dokumentu 082423-2015
PD Data publikacji 0000-00-00 00:00:00
TW Miejscowość Berlin
AU Nazwa instytucji
OL Język oryginału de
HD Nagłówek 01605
CY Kraj Niemcy
AA Rodzaj instytucji 4: Επιχειρησεις κοινης ωφελειας
DS Dokument wysłany 0000-00-00 00:00:00
NC Zamówienie 4: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
PR Procedura 4: Διαδικασία με διαπραγμάτευση
TD Dokument 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Legislacja 4: Ευρωπαϊκή Ένωση
TY Rodzaj
AC Kryteria udzielenia zamówienia
PC Kod CPV 32524000 - Urzu0105dzenia iu00a0artykuu0142y telekomunikacyjne
RC Kod NUTS DE
MA Main activities N: Ηλεκτρισμός