TI Tytuł Roboty budowlane związane z halami sportowymi
ND Nr dokumentu 080013-2015
PD Data publikacji 0000-00-00 00:00:00
TW Miejscowość Aix-en-Provence
AU Nazwa instytucji
OL Język oryginału fr
HD Nagłówek 01102
CY Kraj Francja
AA Rodzaj instytucji 8: Λοιπά
DS Dokument wysłany 0000-00-00 00:00:00
NC Zamówienie 1: Έργα
PR Procedura 2: Κλειστή διαδικασία
TD Dokument 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Legislacja 4: Ευρωπαϊκή Ένωση
TY Rodzaj
AC Kryteria udzielenia zamówienia
PC Kod CPV 45212225 - Roboty instalacyjne wu00a0budynkach
71000000 - 7
RC Kod NUTS FR82
MA Main activities