TI Tytuł Roboty budowlane
ND Nr dokumentu 082525-2015
PD Data publikacji 0000-00-00 00:00:00
TW Miejscowość Genewa
AU Nazwa instytucji
OL Język oryginału fr
HD Nagłówek 04102
CY Kraj Szwajcaria
AA Rodzaj instytucji 3: Τοπικές αρχές
DS Dokument wysłany 0000-00-00 00:00:00
NC Zamówienie 1: Έργα
PR Procedura 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Dokument 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Legislacja 7: GPA
TY Rodzaj
AC Kryteria udzielenia zamówienia
PC Kod CPV 45000000 - Roboty budowlane
RC Kod NUTS
MA Main activities