TI Tytuł Meble medyczne
ND Nr dokumentu 080736-2015
PD Data publikacji 0000-00-00 00:00:00
TW Miejscowość Landshut
AU Nazwa instytucji
OL Język oryginału de
HD Nagłówek 01202
CY Kraj Niemcy
AA Rodzaj instytucji 6: Φορέας δημοσίου δικαίου
DS Dokument wysłany 0000-00-00 00:00:00
NC Zamówienie 2: Σύμβαση προμηθειών
PR Procedura 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Dokument 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Legislacja 4: Ευρωπαϊκή Ένωση
TY Rodzaj
AC Kryteria udzielenia zamówienia
PC Kod CPV 33192000 - Urzu0105dzenia medyczne
RC Kod NUTS DE227
MA Main activities H: Υγεία