TI Tytuł Lokalna sieć komputerowa
ND Nr dokumentu 080650-2015
PD Data publikacji 0000-00-00 00:00:00
TW Miejscowość Grimsby
AU Nazwa instytucji
OL Język oryginału en
HD Nagłówek 01202
CY Kraj Zjednoczone Królestwo
AA Rodzaj instytucji 6: Φορέας δημοσίου δικαίου
DS Dokument wysłany 0000-00-00 00:00:00
NC Zamówienie 2: Σύμβαση προμηθειών
PR Procedura 2: Κλειστή διαδικασία
TD Dokument 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Legislacja 4: Ευρωπαϊκή Ένωση
TY Rodzaj
AC Kryteria udzielenia zamówienia
PC Kod CPV 32410000 - Sieci
32580000 - Sprzu0119t do obsu0142ugi danych
64220000 - Usu0142ugi telekomunikacyjne
32430000 - Sieci
32520000 - Urzu0105dzenia iu00a0artykuu0142y telekomunikacyjne
72000000 - 7
32540000 - Urzu0105dzenia iu00a0artykuu0142y telekomunikacyjne
64210000 - Usu0142ugi telekomunikacyjne
32510000 - Urzu0105dzenia iu00a0artykuu0142y telekomunikacyjne
50330000 - Usu0142ugi wu00a0zakresie konserwacji sprzu0119tu telekomunikacyjnego
32570000 - Urzu0105dzenia iu00a0artykuu0142y telekomunikacyjne
32550000 - Urzu0105dzenia iu00a0artykuu0142y telekomunikacyjne
32420000 - Sieci
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
32560000 - Urzu0105dzenia iu00a0artykuu0142y telekomunikacyjne
RC Kod NUTS UKE13
MA Main activities H: Υγεία