TI Tytuł Usługi w zakresie napraw i konserwacji podnośników
ND Nr dokumentu 082428-2015
PD Data publikacji 0000-00-00 00:00:00
TW Miejscowość Bruksela
AU Nazwa instytucji
OL Język oryginału fr
HD Nagłówek 01605
CY Kraj Belgia
AA Rodzaj instytucji 4: Επιχειρησεις κοινης ωφελειας
DS Dokument wysłany 0000-00-00 00:00:00
NC Zamówienie 4: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
PR Procedura 4: Διαδικασία με διαπραγμάτευση
TD Dokument 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Legislacja 5: Ευρωπαϊκή Ένωση, με συμμετοχή χωρών της GPA
TY Rodzaj
AC Kryteria udzielenia zamówienia
PC Kod CPV 50740000 - Ru00f3u017cne usu0142ugi wu00a0zakresie napraw iu00a0konserwacji
45313000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45313200 - Roboty instalacyjne elektryczne
42419530 - Urzu0105dzenia podnou015bnikowe iu00a0przeu0142adunkowe oraz ich czu0119u015bci
RC Kod NUTS BE100
MA Main activities T: Αστικοί σιδηρόδρομοι, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορεία