TI Tytuł Części lokomotyw lub taboru kolejowego
ND Nr dokumentu 082325-2015
PD Data publikacji 0000-00-00 00:00:00
TW Miejscowość Minden
AU Nazwa instytucji
OL Język oryginału de
HD Nagłówek 01505
CY Kraj Niemcy
AA Rodzaj instytucji 4: Επιχειρησεις κοινης ωφελειας
DS Dokument wysłany 0000-00-00 00:00:00
NC Zamówienie 2: Σύμβαση προμηθειών
PR Procedura 4: Διαδικασία με διαπραγμάτευση
TD Dokument 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Legislacja 4: Ευρωπαϊκή Ένωση
TY Rodzaj
AC Kryteria udzielenia zamówienia
PC Kod CPV 34631000 - Lokomotywy kolejowe iu00a0tramwajowe oraz tabor kolejowy iu00a0podobne elementy
RC Kod NUTS DE731
MA Main activities R: Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών