TI Tytuł Usługi naprawcze i konserwacyjne
ND Nr dokumentu 082408-2015
PD Data publikacji 0000-00-00 00:00:00
TW Miejscowość Bruksela
AU Nazwa instytucji
OL Język oryginału fr
HD Nagłówek 01605
CY Kraj Belgia
AA Rodzaj instytucji 4: Επιχειρησεις κοινης ωφελειας
DS Dokument wysłany 0000-00-00 00:00:00
NC Zamówienie 4: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
PR Procedura 4: Διαδικασία με διαπραγμάτευση
TD Dokument 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Legislacja 5: Ευρωπαϊκή Ένωση, με συμμετοχή χωρών της GPA
TY Rodzaj
AC Kryteria udzielenia zamówienia
PC Kod CPV 50000000 - Pakiety oprogramowania iu00a0systemy informatyczne
50232000 - Usu0142ugi wu00a0zakresie napraw iu00a0konserwacji oraz podobne usu0142ugi dotyczu0105ce kolei iu00a0innego sprzu0119tu
50232100 - Usu0142ugi wu00a0zakresie napraw iu00a0konserwacji oraz podobne usu0142ugi dotyczu0105ce kolei iu00a0innego sprzu0119tu
50232110 - Usu0142ugi wu00a0zakresie napraw iu00a0konserwacji oraz podobne usu0142ugi dotyczu0105ce kolei iu00a0innego sprzu0119tu
45316100 - Roboty instalacyjne elektryczne
45316110 - Roboty instalacyjne elektryczne
RC Kod NUTS BE100
MA Main activities T: Αστικοί σιδηρόδρομοι, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορεία