TI Tytuł Sprzęt do kontroli ruchu drogowego
ND Nr dokumentu 082540-2015
PD Data publikacji 0000-00-00 00:00:00
TW Miejscowość Zofingen
AU Nazwa instytucji
OL Język oryginału de
HD Nagłówek 04102
CY Kraj Szwajcaria
AA Rodzaj instytucji 1: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή
DS Dokument wysłany 0000-00-00 00:00:00
NC Zamówienie 1: Έργα
PR Procedura 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Dokument 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Legislacja 7: GPA
TY Rodzaj
AC Kryteria udzielenia zamówienia
PC Kod CPV 34923000 - Sprzu0119t drogowy
RC Kod NUTS
MA Main activities