TI Tytuł Usługi szkolenia personelu
ND Nr dokumentu 081791-2015
PD Data publikacji 0000-00-00 00:00:00
TW Miejscowość Paryż
AU Nazwa instytucji
OL Język oryginału fr
HD Nagłówek 01302
CY Kraj Francja
AA Rodzaj instytucji 6: Φορέας δημοσίου δικαίου
DS Dokument wysłany 0000-00-00 00:00:00
NC Zamówienie 4: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
PR Procedura 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Dokument 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Legislacja 4: Ευρωπαϊκή Ένωση
TY Rodzaj
AC Kryteria udzielenia zamówienia
PC Kod CPV 80511000 - Usu0142ugi edukacyjne iu00a0szkoleniowe
RC Kod NUTS FR
MA Main activities B: Κοινωνική προστασία