TI Tytuł Różne usługi
ND Nr dokumentu 082572-2015
PD Data publikacji 0000-00-00 00:00:00
TW Miejscowość Berno
AU Nazwa instytucji
OL Język oryginału en
HD Nagłówek 04302
CY Kraj Szwajcaria
AA Rodzaj instytucji 1: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή
DS Dokument wysłany 0000-00-00 00:00:00
NC Zamówienie 4: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
PR Procedura 2: Κλειστή διαδικασία
TD Dokument 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Legislacja S: Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής συνομο
TY Rodzaj
AC Kryteria udzielenia zamówienia
PC Kod CPV 98300000 - 9
RC Kod NUTS
MA Main activities