Warunki korzystania z serwisu

 • Do korzystania z usług na Eutenders stosuje się postanowienia zawarte w Ogólnych warunkach.
 • A single card payment is without recurring.
 • Wszelkie wyjątki lub dodatkowe warunki, w odniesieniu do ogólnych warunków, są ważne wyłącznie na podstawie pisemnej zgody.
 • Stosunek umowny między EuTenders a Klientem jest ustanowiony na podstawie rejestracji lub zamówienia na stronie internetowej EuTenders.
 • Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy hasła i nazwy użytkownika przypisaną mu przez portal EuTenders i upewnić się, że będą one wykorzystywane przez osobę upoważnioną. Wszelkie koszty wynikające z (możliwego) niewłaściwego użycia powinny być ponoszone przez użytkownika portalu. Użytkownik wyraża zgodę, że zapoznał się z instrukcją i zasadami korzystania z EuTenders i że powinien on respektować zasady i przepisy związane z ochroną praw autorskich i przestrzegania przepisów.
 • Oferta EuTenders usług nie jest wiążąca. EuTenders zastrzega sobie prawo do zmiany oferty nawet gdy klient już przyjął ofertę, jeżeli jest to wymagane przez ograniczenia techniczne lub gdy zmiany dokonywane są niewielkie. Funkcje zawarte w instrukcjach, broszurach i innych materiałach nie są wiążące.
 • Korzystanie i dostęp do EuTenders są zapewnione 24/7 przez cały rok, z wyjątkiem następujących przypadków.
 • Informacje zawarte na portalu EuTenders mają charakter informacyjny i nie są przeznaczone do oficjalnej i inwestycyjnej działalności.
 • Portal EuTenders nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku braku dostawy przetargów publicznych, jeżeli nie są one zawarte w bazie danych portalu EuTenders.Portal EuTenders nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody biznesowe.
 • Zabronione jest pobieranie, zapis, odsprzedawanie lub wykorzystywanie informacji zawartych na portalu EuTenders w celach komercyjnych bez zezwolenia.
 • Abonament za usługę EuTenders zostaje zawarty na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia tego terminu. Zamówione towary lub hasło nie mogą być odwołane przed upływem ważności umowy. Cennik zawiera ceny abonamentu, który zależy od liczby profili wyszukiwania, krajów i adresów email.
 • Aby zapewnić wysoką jakość EuTenders portalu zamówień publicznych Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich instrukcji i innych reguł stosowania opublikowanych na stronach internetowych podczas uzyskiwania dostępu i korzystania z usług EuTenders.
 • Posiadacz działalności gwarantuje odpowiedni sprzęt wyłącznie na swojej stronie internetowej i nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za wszelkie nieprawidłowości lub naruszenia prawa, które mogą się pojawić w wyniku nieodpowiedniego sprzętu lub działania użytkownika.
 • Właściciel serwisu zapewnia ochronę wszystkich informacji o kliencie, które są określone jako dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych i korzysta z nich w sposób i zgodnie z procedurami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.
 • Klient może w każdej chwili zwrócić się do właściciela serwisu w formie pisemnej, aby nie używać dawnych tych danych dla celów informacyjnych i aby usunąć dane osobowe z jego osobistego zbierania danych. Klient niniejszym wyraża zgodę dla portalu EuTenders do wysyłania powiadomień i ewentualnych komunikatów reklamowych.
 • Jednorazowa płatność kartą bez kolejnych płatności.
 • Eutenders oferuje 8-dniową opcję zwrotu pieniędzy. W przypadku braku satysfakcji z usługi z dowolnego powodu, możesz otrzymać pełen zwrot pieniędzy, jeśli anulujesz konto w okresie 8 dni od aktywacji. Prosimy o kierowanie próśb o zwrot pieniędzy pod adres [email protected] lub korzystać z formularza kontaktowego z tematem: Refund Request
EuroTranslate d.o.o.
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
UE-Słowenia

Tel:+386.3130.3697
Fax +386.1430.1542
ID: SI19860226

Bank info:
NLB d.d., Linhartova 3, 1000 Ljubljana, UE-Słowenia

SWIFT: LJBASI2X
IBAN: SI56 0201 1026 0528 628

EuTenders